Menu Sluiten

AVG / GDPR

Stichting De Sleutel, Ontmoetingscentrum en Kringloopwinkel, gevestigd aan de Vlierenbroek 30,
4822 XM Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting De Sleutel
Vlierenbroek 30
4822 XM Breda

Telefoon:           +31 (0)6 24 52 50 47
E-mail:               info@desleutelbreda.nl
Website:            https://desleutelbreda.nl
Facebook:         https://www.facebook.com/desleutelbreda

Eric G. Haverkamp is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting De Sleutel, hij is te bereiken via egh@desleutelbreda.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting De Sleutel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of deelneemt aan activiteien en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, en alleen dan indien strikt noodzakelijk:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bij bezoek aan onze website worden volgende gegevens middels een tracking cookie vastgelegd:
– IP-adres
– De pagina’s die je bezoekt
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website, Facebookpagina, activiteiten en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@desleutelbreda.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting De Sleutel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je op de hoogte te houden van onze activiteiten, evenementen en/of bijeenkomsten
– Registratie van deelname aan activiteiten, evenementen en/of bijeenkomsten

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting De Sleutel neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting De Sleutel) tussen zit. Stichting De Sleutel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Microsoft Windows 10
– Microsoft Office 2016 – 365 (Outlook, Word, Excel, Powerpoint) voor administratieve doeleinden
– Adobe InDesign, Photoshop en Illustrator voor het ontwerpen van flyers, posters en banners
– AVG Ultimate Internet Security voor beveiliging van computers en laptops
– Android (mobiele telefoons) voor telefoon-, mail- en social media contact
– Domein server voor de website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting De Sleutel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Persoonsgegevens, voor- en achternaam, bewaartermijn: 24 maanden na laatste contact
– NAW gegevens, straat, huisnummer en postcode, bewaartermijn: 24 maanden na laatste contact
– Contactgegevens (e-mail / telefoonnummer), bewaartermijn: 24 maanden na laatste contact
– Deelname/inschrijvingsformulieren, bewaartermijn: 24 maanden
– Foto’s van activiteiten, bijeenkomsten en evenementen op Facebook, bewaartermijn: oneindig
– Website tracking cookie gegevens via Google Analytics, bewaartermijn: 12 maanden na laatste bezoek

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting De Sleutel verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting De Sleutel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting De Sleutel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te aten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting De Sleutel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@desleutelbreda.nl.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting De Sleutel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting De Sleutel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@desleutelbreda.nl

Stichting De Sleutel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Door deze site te bezoeken, accepteert u het gebruik van cookies.  Meer info